Náš tým

Owlinet

Ow-Owlinet-správce-"hráč"

 

vlastní všechny božské, toulavé i divoké koně které na howrse jsou. Každá howrse má svého Owa :)

Owovi můžete poslat zprávu jen zda to máte v cílech!